Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST Hof van Ophoven.

Bed & Breakfast “Het Hof van Ophoven” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Hof van Ophoven, Ophoven 183, 6133 XV
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Hof van Ophoven zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Hof van Ophoven ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast Hof van Ophoven dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast Hof van Ophoven worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast Hof van Ophoven een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast Hof van Ophoven dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u terug op onze website.
 1. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten in B&B Hof van Ophoven dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 5 dagen voldaan te zijn. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 1. Annulering en no show (niet komen zonder annulering
 • Als u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot 2 maanden voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum is 75 % van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 1 maand en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL10 INGB 0009555310 ten name van B&B Hof van Ophoven. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
 1. Sleutel B&B
 • Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras of de binnenplaats te gebruiken.
 • Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur geserveerd.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen gratis in de buurt worden geparkeerd.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Bed & Breakfast Hof van Ophoven niet toegestaan.
 • Roken in Bed & Breakfast Hof van Ophoven is niet toegestaan.
 • Gebruik Wellness Centre is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de sauna en zwembad. Zij dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing, zoals hen ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaar.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan.
 1. Aansprakelijkheid
 • Bed & Breakfast Hof van Ophoven kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Bed & Breakfast Hof van Ophoven tegen aanspraken dien aangaande. Bed & Breakfast Hof van Ophoven is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Bed & Breakfast Hof van Ophoven kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Bed & Breakfast Hof van Ophoven , indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Bed & Breakfast Hof van Ophoven aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.